Các hãng hàng không liên minh Star Alliance
Liên minh Star Alliance - Liên minh hàng không Star Alliance hiện nay có tổng cộng 28 thành viên và là liên minh hàng không lớn nhất được thành lâp từ 1997. Với tổng số thành viên lên đến 28 thì Star Alliance được xem là lớn nhất hiện nay tiếp đó là Oneworld và Skyteam. Các thành viên sáng lập nên liên minh Star Alliance vào ngày 14/05/1997 gồm có Air Canada,
Đọc tiếp