Hotline tổng đài điện thoại Cathay Pacific

Hotline tổng đài điện thoại Cathay Pacific – Thông tin liên hệ Hotline Cathay Pacific, tổng đài Cathay Pacific và điện thoại Cathay Pacific cập nhật mới đầy đủ nhất.

Mọi thông tin liên hệ của hãng Cathay Pacific được cập nhật giúp quý khách ở khắp nơi trên thế giới có thể liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin dùng dịch vụ hãng chúng tôi trong thời gian qua.

Hotline tổng đài điện thoại cathay pacific

(Cathay Pacific contact)

Tổng đài đặt vé Cathay Pacific tại các quốc gia

Quốc gia

Hỗ trợ đặt vé

Diamond

Điện thoại tại Australia

1800 687 509

1800 687 195

Tổng đài Cathay Pacific tại Bahrain

800 00 362

800 04464

Hotline Belgium

0800 7 8978

0800 7 8965

Canada

1 855 214 5935

1 855 882 6473

China

10800 152 2828  (China Telecom) #

Denmark

80 25 1009

80 25 1007

France

08009 15751

08009 15750

Germany

0800 182 6930

0800 182 6802

India

000 800 852 1002

000 800 852 1296

Indonesia

001 803 852 3888 

001 803 852 2830

Italy

800 877 720

800 872 349

Japan

00531 085 0028 *

00531 085 0027 *

Macau

0800 993

0800 702

Malaysia

1800 81 6493

1800 81 6492

New Zealand

0800 453253

0800 453252

Norway

800 17 682 *

800 17 681 *

Philippines

1800 10 676 2582 or 1800 10 MPOCLUB(PLDT)

1800 765 8023  (ETPI)

1800 765 7014  (ETPI)

Singapore

800 8523 895 *

800 8523 894 *

South Africa

0800 99 0638

0800 982 032

South Korea

00798 8521 3095

00798 8521 3514

Sri Lanka

2 543 940 (within Colombo)
011 2 543 940 (Outside Colombo)

2 475 601 (within Colombo)
011 2475 601 (Outside Colombo)

Sweden

020 796 585 *

020 791 010 *

Switzerland

0800 56 3552

0800 56 1701

Taiwan

00801 85 6618  (Mandarin service) % 

Thailand

001 800 852 3248

001 800 852 3548

The Netherlands

0800 022 3807

0800 022 7069

UAE

8000 852 03895

8000 852 02859

UK

0800 05 60737

0800 05 60724

USA

1 855 781 7104

1 855 449 7488

 
Website Cathay Pacific hỗ trợ đặt vé máy bay online là www.cathaypacific.com . Quý khách cũng có thể liên hệ qua email Cathay Pacific bằng cách gửi email và thông tin người đi: Passport, số điện thoại liên hệ, …