Các hãng hàng không thuộc Liên Minh Skyteam
Liên minh Skyteam - Liên minh các hàng không lớn nhất thế giới nhằm hợp tác khai thác vận chuyển hành khách, Skyteam có tổng cộng 20 hãng thành viên gia nhập nhằm tạo ta hơn 1074 điểm đến với kết nối đến hơn 177 quốc gia trên khắp toàn cầu. Skyteam là gì? Hẳn nhiều khách hàng đã và đang sử dụng rất nhiều chuyến bay của tất cả các hãng hàng
Đọc tiếp